Zmena DNS záznamov u firmy WEDOS

13.03.2018  |  Domény

V prvom rade, tak môžete urobiť pri samotnej objednávke. Vyberiete si názov domény a pokračujete v objednávacom procese. V druhom kroku sa nastavujú DNS Servery. Tam si môžete vybrať z troch možnosti. Prvé dve možnosti nastavia priamo DNS záznamy firmy WEDOS. Posledná možnosť umožňuje nastaviť vlastné záznamy. Do predpripraveného políčka vložíte DNS servery vášho súčasného prevádzkovateľa stránky respektíve hostingu. Napríklad v tvare ns.server.sk. Tieto údaje vám poskytne váš prevádzkovateľ súčasnej stránky, eventuálne ich nájdete na jeho stránke.

WEDOS Objednávka

Následne po dokončení a uhradení objednávky máte možnosť si DNS záznamy zmeniť priamo v administrácii. Sekcia DNS obsahuje tabuľku s registrovanými doménami. Vyberiete si doménu na ktorej chcete zmeniť DNS. Z ľavého menu následne vyberiete Změna DNS serverů. Zobrazia sa vám súčasne DNS servery na vybranej doméne a samozrejme možnosť ich zmeniť. Zmena môže trvať 2-24 hod. 

WEDOS Objednávka

A záznam

U WEDOSu si môžete zmeniť aj A záznam, ktorý nájdete tiež v ľavom menu pod názvom DNS záznamy. Zvyčajne sa A záznam mení v tedy, ak máte vlastný server a potrebujete si nastaviť vašu konkrétnu IP adresu. IP adresu je nutné zadať vo formáte IPv4 alebo vo formáte IPv6.

Top